TOITLUSTAMISE JA TOIDUKAUPADEGA KAUPLEMISE TINGIMUSED LINNAFESTIVAL JÕULULINN TARTU 2018 RAAMES TARTU RAEKOJA PLATSIL

Pressiteade 01.10.2018

Tartu linn annab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutuse Tiigi Seltsimaja (edaspidi Korraldaja) kaudu kaubandustegevuse läbiviimiseks rendile müügi- ja kaubanduspinna perioodiks 02.12.2018–09.01.2019. Kaubanduspind antakse rendile linnafestival Jõululinn Tartu 2018 raames Tartu raekoja platsile paigaldatava kujunduslahenduse Valgusküla II (edaspidi Valgusküla) alas aadressil Tartu, Raekoja plats.

• Müügikoha taotlemiseks tuleb toitlustajal ja toidukaupade müüjal:
– täita ja õigeaegselt esitada taotlusvorm, mille saab paluda kirjutades
(NB! Taotluse esitamine ei taga müügikohta ega müügiõigust);
– tutvuda ja nõustuda käesolevate üldiste (toitlustus)tingimustega;
– omada kõiki toitlustusteenuse pakkumiseks vajalikke lubasid ja sertifikaate.

• Kaubanduspinna renditasu kogu perioodi eest on 850 €, hind sisaldab käibemaksu.

• Korraldajal on õigus valida toitlustajad ja toidukaupade müüjad. Täidetud taotlusvormide ja lisamaterjalide alusel teeb lõpliku valiku komisjon, lähtudes alljärgnevatest kriteeriumitest:
– menüü/kauba temaatilisus
– menüü/kauba sobilikkus arvestades Valgusküla võimalusi, asukohta ja aastaaega
– menüü/kauba tervislikkus
– menüü/kauba originaalsus (kaubavalikus leiduvad suupärased vimkad jt üllatused)
– menüü/kauba ja sisekujunduskontseptsiooni kirjeldus (palume koos taotlusvormiga edastada fotomaterjali)
– teenindava personali ametiriietuse kirjeldus (palume koos taotlusvormiga edastada fotomaterjali).

• Teenust pakkuva ettevõtte taotlus tuleb saata hiljemalt 10. oktoobriks (k a) 2018 e-posti aadressile .

• Müügikohtade täpse asukoha Tartu raekoja platsil määrab Korraldaja, kes annab toitlustajale toitlustamisteenuse osutamiseks ja toidukaupadega kauplemiseks kasutada klaaspaviljoni mõõtudega:
Variant A – 3775×5645
Variant B – 2900×4245
Lõpliku otsuse klaaspaviljoni suuruse kohta langetab Korraldaja.

• Komisjoni poolt välja valitud kauplejad on kohustatud teenust osutama perioodil 02.12.2018–09.01.2019 järgmiselt: E–R 17–21, L 11–21 ja P 11–21.

Toitlustaja õigused, kohustused ja vastutus:
– Toitlustaja ja toidukaupade müüja kujundab ja sisustab oma müügikoha ise vastavalt taotlusvormis kirjeldatud kujunduskontseptsioonile, ent arvestab Korraldaja ja Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna töötajate ettepanekute ja märkustega kogu kauplemise perioodi vältel.
– Toitlustaja kohustub hoidma oma müügikoha korras ja puhtana.
– Toitlustaja teenindaval personalil on kohustus oma müügikoha lahtiolekuaegadel kanda taotlusvormis kirjeldatud ametiriietust.
– Toitlustaja ja toidukaupade müüja vastutavad ise oma vara säilimise ja võimalike kahjustuste eest.
– Autode parkimine Valgusküla alas ei ole lubatud. Kauba laadimine toimub toitlustajatega sõlmitavas lepingus sätestatud aegadel ja tingimustel. Muul ajal on kohustus sõiduk Valgusküla alast kõrvaldada.

Korraldaja õigused, kohustused ja vastutus:
– Korraldaja tagab toitlustajale elektrivõimsuse olemasolu kauplemise alas vastavalt vajadusele. Elektrivajadus tuleb ära märkida taotlusvormil.
– Korraldaja tagab öise mehitatud valve ja videovalve kauplemise alas, kuid ei võta vastutust müügikohta jäetud vara eest.

 

Lisateave:
Katrin Vask

5348 2682

untitled-1196

Pressiteated