AVATI ANNETUSTELEFONID TARTU MAARJA KIRIKU TAASTAMISE TOETUSEKS

Pressiteade 03.08.2017

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus
PRESSITEADE
03.08.2017

Avati annetustelefonid Tartu maarja kiriku taastamise toetuseks

Igaüks saab olla kirikuehitaja

Alates 02.08.2017 on nii Telia, Elisa kui Tele2 võrgus avatud annetustelefonid Eesti laulupeo hälli – Tartu Maarja kiriku taastamise toetuseks.

Annetustelefonide numbrid on aastaarvud, mis on tähtsad verstapostid Maarja kirikuhoone ajaloos. 11. jaanuaril 1842. aastal pühitseti vastvalminud Maarja kirik ning sellest sai tugev usu- ja vaimuelu keskus täpipealt 99,5 aastaks. Kirikus peeti muuhulgas 1869. aastal esimese üldlaulupeo peaproov ning pasunamängu saatel kuulutati laulupidu sealt ka avatuks. 12. juulil 1941 hävis Maarja kirik II maailmasõja sündmustes, põledes kuni müürideni varemeteks. 2019. aastal tähistab Eesti laulupidu oma 150. juubeliaastat ning ühes sellega loodame taaspühitseda ka taastatud Tartu Maarja kiriku.

Tartu Maarja kiriku taastamise annetustelefonid on järgnevad: 900 1842 annetad 5 eurot, 900 1941 annetad 10 eurot ja 900 2019 annetad 50 eurot.

Tartu linna päeval, 29.06.2017 toimunud pidulik sündmus märkis Tartu Maarja kiriku taastamise algust. Esinesid Maarja koguduse kammerkoor Soli Deo Gloria ja Väägvere Pasunakoor. Sõna said koguduse õpetaja Joona Toivanen, Tartu praostkonna praost Ants Tooming, Tartu linnapea ja Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu esimees Urmas Klaas ning Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse liige Margus Arak. Kõned olid inspireerivad ja toetavad, edastades kuulajatele sõnumi, et üheskoos saame püstitatud eesmärkidega hakkama ja Maarja kirik saab taastatud 2019. aasta laulupeoks.

Kirik kui kogukonnakeskus

19. sajandi keskel oli Maarja kirik ja kogudus Tartu ainus eestlaste kogudus. 1857–1885 oli koguduse õpetajaks praost ja kirikunõunik dr. Adalbert Hugo Willigerode. Tema ajal oli Maarja kirik Eesti „esimese” ärkamisaja üheks keskuseks, kuhu oli koondunud eestlaste ärkamisaegne vaimuelu. A.H.Willigerode andis mõnda aega välja ajalehte „Tallorahwa Postimees”, kirjutas laule, juhtis pasunakoori ning oli ka esimese Eesti üldlaulupeo (1869) korraldustoimkonna president.

17. juunil 1869 (vkj) toimus üldlaulupeo ühendkoori esimene kokkulaulmine ja peaproov just Tartu Maarja kirikus. Maarja kiriku tornist mängis pasunakoor ka laulupeo avamängu.

Kirik sai tegutseda pool aastat vähem kui 100 aastat. Teise maailmasõja ajal, 12. juulil 1941 pommitasid Nõukogude väed Tartut. Tules hävis mitusada hoonet, nende hulgas Maarja kirik. Hävisid ka kiriku muuseum ja väärtuslik arhiiv.

Teise maailmasõja ajal ega järel ei antud okupatsioonivõimude poolt kogudusele luba oma kodukirikut taastada. 1956. aastal andsid Tartu linnavõimud kirikuhoone varemed Eesti Põllumajanduse Akadeemiale (EPA) ja sinna ehitati võimla. Torni kaks säilinud kivikorrust lammutati. Spordikompleks valmis 1961. aastal ning tegutses võimlana kuni 2009. aastani, mil valmis Eesti Maaülikooli uus spordihoone.

Kogudus sai kirikuhoone tagasi 2008. aastal, kuid sporti tehti hoones veel aastajagu pärast seda. Juba enne seda, 2003. aastal, loodi EELK Tartu Maarja koguduse ja EELK Tartu Praostkonna poolt Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus eesmärgiga taastada Tartu Maarja kirik.

Aadressil Pepleri 1 asuva Maarja kiriku välisilme taastatakse endisel kujul. Siselahendus on modernne ja võimaldab lisaks koguduse  jumalateenistuslikule tegevusele pakkuda ruume ka konverentsideks, laulatuste vastuvõttudeks, peielaudadeks, ringi- ja huvitegevuseks, laste- ja noortetööks, kogukonna kooskäimisteks, kontsertideks, plaadiesitlusteks jne. Kirikuhoones leiavad koha ka kolumbaarium  ja väljarentimiseks mõeldud büroopinnad. Ajalooväljapaneku ja näitustega jäädvustatakse Maarja koguduse ja kiriku tegevuse rikkalik pärand läbi eesti rahva kultuuriloo.

Sihtasutus on tegelenud ettevalmistavate tegevustega kiriku taastamiseks – läbi on viidud ideekonkurss ja valitud arhitektid, kogutud annetusi kiriku taastamiseks, otsitud projektivahendeid.

2017. aastaks on valminud KOKO Arhitektide poolt ehitusprojekt, kiriku taastamist toetavad Tartu linn ja ümberkaudsed vallad ning suur hulk häid inimesi oma annetustega.

 

Lisainfo ja kontakt:
Silvia Leiaru

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse juhataja
Tel 5665 0956
E-post

Joona Toivanen
EELK Tartu Maarja koguduse õpetaja
Tel 5626 0313
E-post

Pressiteated