TARTU LINNAST SOOVIB LAULU- JA TANTSUPEOL OSALEDA 6354 TARTLAST

Pressiteade 05.03.2018

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eelõhtul, 23. veebruaril lõppes kollektiivide registreerimine 2019. aasta suvel Tallinnas toimuvale XXVII laulupeole ja XX tantsupeole.

Tartu linnast soovib peol osaleda 224 kollektiivi, mida on 41 kollektiivi võrra enam võrreldes 2014. aasta laulu- ja tantsupeoga.

Laulupeole on ennast kirja pannud 111 koori ja orkestrit, tantsupeole 107 tantsu- ja võimlemisrühma ning rahvamuusikapeole 6 erineva koosseisuga orkestrit ja ansamblit. Kokku soovib juubelipeole sõita 6354 tartlast. Lisandunud on kolmkümmend üks tantsu- ja võimlemisrühma, kuus koori, neli rahvamuusikakollektiivi ja üks puhkpilliorkester. Sümfooniaorkestreid on endiselt kolm.

Uustulnukateks on Vanemuise teatri segakoor 116 lauljaga ja kammerkoor Kolm Lindu. Mõlema koori dirigendiks on Valter Soosalu. Tekkinud on ka kolm naiskoori – Kliinikumi naiskoor (dirigent Nele Valdru), Tartu Haridustöötajate Naiskoor (dirigent Katrin Aasmäe) ja kammernaiskoor Liivitar (dirigent Vaike Uibopuu). Laulupeo puhkpilliorkestrite perre on lisandunud Tartu II Muusikakooli orkester Gunnar Pettaigi juhatusel. Tantsupeo juurdekasv on kõige suurem ja see tuleneb peamiselt üldhariduskoolide ja erinevate klubide uute tantsu- ja võimlemisrühmade tekkest.

Tiigi Seltsimaja koorimuusika peaspetsialisti Riho Leppoja sõnul näitab peole registreerunud kollektiivide arv, et laulupidude hällis Tartus on huvi isetegevusliku koori-, tantsu- ja orkestrikultuuri vastu jätkuvalt kõrge.

Laulu- ja tantsupeo ettevalmistused on täies hoos. Toimunud on Tere-päevad maakondades, koostatud on repertuaar ja selgunud liigijuhid, dirigendid ja assistendid.

Tartlastest on laulupeo segakooride liigijuhiks Triin Koch, mudilaskooride dirigentideks Annelii Traks ja Vilve Maide. Värske TAM-i peadirigent Kuno Kerge on kutsutud juhatama meeskoore. Tantsupeol on tartlastest liigijuhtide assistentideks Marius Aave, Kärt Vuks, Kersti Kull ja Karel Vähi. Möödunud nädalavahetusel toimus Tartus esimene repertuaariseminar tantsujuhtidele ning tulemas on koolitused kõikidele koori- ja orkestrijuhtidele ning tantsu- ja võimlemisrühmade juhtidele.

2019. a jaanuarist kuni maikuuni toimuvad maakondlikud eelproovid ja ülevaatused ning maikuu lõpuks on teada need kollektiivid, kes laulu- ja tantsupeole pääsevad. 2014. aasta peol osales Tartust 164 koori, orkestrit, rahvamuusikakollektiivi ning tantsu- ja võimlemisrühma. Loodetavasti see arv tulevasel peol ületatakse. XX tantsupidu toimub Tallinnas 4. ja 5. juulil 2019, peo idee autor ja pealavastaja on Vaike Rajaste. XXVII laulupeo kontserdid on 6. ja 7. juulil 2019, peo kunstiline juht on Peeter Perens.

Paralleelselt Tallinna peoga käib aktiivne ettevalmistustöö ka Tartu laulupeoks. Tartu laulupeo muusikaline juht on Triin Koch. Juba 16. märtsil toimub Tartu laulupeo repertuaariseminar ja algab ka registreerimine peole. Tartu laulupidu, mis on pühendatud laulupidude 150. aastapäevale, toimub 20.–22. juuni 2019.

Tartu laulupidu ja tartlaste osalemist Tallinna laulupeol korraldab Tiigi Seltsimaja.

Täpsem info:
Riho Leppoja
Tiigi Seltsimaja koorimuusika peaspetsialist
513 8681
.

 

050318

Pressiteated