Tiigi Seltsimajast

Tiigi Seltsimaja edendab ja tutvustab Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna alluvuses rahvakultuuri.

Tiigi Seltsimaja koordineerib koorilaulu, rahvatantsu, puhkpillimuusika, folkloori ning rahvamuusika valdkondade tegevust Tartu linnas.

Tiigi Seltsimaja on üle-eestiliste rahvakultuurialaste keskseltside ja organisatsioonide esindajaks Tartu linnas.

Tiigi Seltsimaja koostab kultuuriprogramme ja valmistab ette tseremoniaalseid üritusi.

Tiigi Seltsimaja korraldab erinevate kooriliikide laulupäevi, pärimuskultuurialaste seminaride sarju, koolitusi harrastusteatritetele, teabepäevi.

Tiigi Seltsimajas töötavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse Tartu linna kuraator ning Eesti Folkloorinõukogu Tartu linna koordinaator.

Tiigi Seltsimajas korraldab Tartu linna päevaJõululinn Tartu tegevusi ja opereerib Tartu Raekoja platsi uisuväljakut, korraldab Emajõe suvekontserte.
Koostöös Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakonnaga korraldatakse Tartu toidu- ja veinifestivali. Ka on Tiigi Seltsimaja Autovabaduse puiestee korraldustuumikus ning kord viie aasta tagant toimuva Tartu laulupeo peakorraldajaks.

Tiigi Seltsimaja üürib ruume linna isetegevuskollektiividele.

Tiigi Seltsimaja tegevused
0133 TS Tegevused

Jaga ka teistega: