Meist

Tartu linna päevad
Tartu linna päevad 2022. Foto Eva Maria Tartu

Tiigi Seltsimaja on Tartu linna kultuuriosakonna allasutus. Seltsimaja tegevuse eesmärk on säilitada ja arendada paikkondlike kultuuritraditsioone, rikastades ja mitmekesistades seeläbi Tartu kultuurielu. Asutuse tegevus jaotub laias laastus kolmeks – Tartu linna jaoks oluliste ürituste korraldamine, rahvakultuuri valdkonna edendamine ja tutvustamine Tartu linnas ning Tiigi Seltsimaja hoone haldamine. Tiigi Seltsimaja alla kuulub ka Ilmatsalu huvikeskus.

Rahvakultuuri valdkond

Tiigi Seltsimaja on ajalooliselt koordineerinud koorilaulu, rahvatantsu, puhkpillimuusika, folkloori ning rahvamuusika valdkondade tegevust Tartu linnas. Korraldame erinevate kooriliikide laulupäevi, pärimuskultuurialaste seminaride sarju, koolitusi harrastusteatritetele, teabepäevi.

Tiigi Seltsimaja on Lõuna-Eesti suurima koorimuusikasündmuse Tartu laulupeo peakorraldaja. Seltsimajas töötab ka Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse Tartu linna kuraator, kes aitab viia Tartu linna ja maakonna kollektiivid Üldlaulu- ja tantsupeole ning Noorte laulu- ja tantsupeole.

Lisaks sellele haldame Tartu linnas tegutsevate rahvakultuuri kollektiivide registrit.

Sündmuskorraldus

Lisaks rahvakultuuri üritustele korraldab Tiigi Seltsimaja meeskond ka mitmeid Tartus toimuvaid linnasündmusi.

Tiigi Seltsimaja hoone

Tiigi Seltsimaja hoones tegutsevad erinevate rahvakultuurivaldkondade isetegevuskollektiivid. Samuti saab ruume rentida eraüritusteks. Ruumid ei ole ligipääsetavad nägemis- ja liikumisraskustega külalistele, pimedatele ja ratastoolis külalistele.

Ilmatsalu huvikeskus

Ilmatsalu huvikeskus
Ilmatsalu huvikeskus

Ilmatsalu huvikeskuses tegutsevad mitmesugused huviringid erinevatele vanuserühmadele.

  • Tantsuringid mudilastele ja noortele
  • Showtants
  • Tantsuline fitness
  • Jooga
  • Võimlemisring
  • Käistöö- ja õmblusring

Lisaks korraldab Ilmatsalu huvikeskus erinevaid õpi- ja töötubasid, mälumänge, perepäevi, 60+ klubi kokkusaamisi, ekskursioone ja meeleolukaid koosviibimisi elava muusika saatel kohalikule kultuuriklubile.

Ilmatsalu huvikeskuse Facebooki leht