Tiigi Seltsimajast

Tiigi Seltsimaja edendab ja tutvustab Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna alluvuses rahvakultuuri.

Tiigi Seltsimaja koordineerib koorilaulu, rahvatantsu, puhkpillimuusika, folkloori ning rahvamuusika valdkondade tegevust Tartu linnas.
 
Tiigi Seltsimaja on üle-eestiliste rahvakultuurialaste keskseltside ja organisatsioonide esindajaks Tartu linnas.
 
Tiigi Seltsimaja koostab kultuuriprogramme ja valmistab ette tseremoniaalseid üritusi.

Tiigi Seltsimaja korraldab erinevate kooriliikide laulupäevi, pärimuskultuurialaste seminaride sarju, koolitusi harrastusteatritetele, teabepäevi.
 
Tiigi Seltsimajas töötavad Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse Tartu linna kuraator ning Eesti Folkloorinõukogu Tartu linna koordinaator.
 
Tiigi Seltsimajas korraldab Tartu linna päeva, Jõululinn Tartu tegevusi, Tartu Hansapäevi ja Emajõe suvekontserte.
Koostöös Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakonnaga korraldatakse ka Tartu toidu- ja veinifestivali.

Tiigi Seltsimaja üürib ruume linna isetegevuskollektiividele.