Harrastusteatrid

Harrastusteatrid
Altermanni näitemängutrupp http://altermannid.strikingly.com
Ruutu10 http://ruutu10.ee/
Teater Nora https://et-ee.facebook.com/TeaterNORA/
Tartu Üliõpilasteater http://www.ut.ee/teater/
Uru Noorteteater http://urunoorteteater.edicypages.com/
Vilde Teater http://www.vildeteater.ee/
Kroonuaia Priitahtlik Näitemänguselts http://www.rahvakultuur.ee/?t=142&f=5&k=3727