TARTU LINNA PÄEV 2020 – OOPERISÜMBIOOS 4,5

29. juuni 2020
Terve päev Tartus

TARTU LINNA PÄEV 2020 – OOPERISÜMBIOOS 4,5

OOPERISÜMBIOOS 5 LÜKKUB AASTA VÕRRA EDASI!
Olite teinud plaane nagu meiegi, aga siis see juhtus?! Saabuval suvel toimub Ooperisümbioos 5 asemel Ooperisümbioos 4,5! Lähikontakte piiravalt ja tervisele turvaliselt.

Viimasel ajal otsitakse ja leitakse Tartut tema päeval ooperi ja klassikalise muusika läbi – krutskilises tujus ooper oleks juunikuises Tartus lahkunud korraks oma kodust ja läinud linna peale promeneerima.

Tartu linna päev soovib ooperi- ja klassikalise muusika sõprade püramiidi kasvatada ja nii oleksite 29. juunil taas kuulnud seda, kuidas erinevatest žanritest ja interpreetidest ooperisümbioosid¹ sünnivad ning kell 21.00 oleks alanud raekoja platsil suur galakontsert… P. S. Saabuval suvel oleks Ooperisümbioosil ka esimene na-atuke olulisem sünnipäev olnud!

Nüüd aga… Olite teinud plaane nagu meiegi, aga siis see juhtus?!
Nüüd aga toimub Ooperisümbioos 5 asemel Ooperisümbioos 4,5! Lähikontakte piiravalt ja tervisele turvaliselt.
Tartu linna päevana tähistatakse 29. juunit – rahvakalendris peetri- ehk peeterpaulipäev ja kirikukalendris linna apostlite Peetruse ja Pauluse päev – alates aastast 2003. Sellel päeval aastal 67 märtrisurma läinud apostlid Peetrus ja Paulus olid keskaegse Tartu kaitsepühakud, kelle võtit ja mõõka on kujutatud linna vapil.


¹ Ooperisümbioos.
Tartu linna päev 2016 raames loodud muusikaline termin – ooperisolistide jt klassikalise muusika viljelejate ning mitteooperilauljast interpreetide ühine kontsert, mille käigus laenatakse üksteisele repertuaari ehk lahkutakse mugavustsoonist ja ehmatatakse varasemat kuulamiskogemust. Kontserdi jooksul ei suhtuta surmtõsiselt ega ülearu pühalikult ei ilma, inimestesse ega endasse. Võimalik publik hõlmab nii žanripuritaane kui veendunud ooperisõpru, kindlasti ka ooperi suhtes seisukohatuid.

www.tartulinnapaev.ee
Tartu linna päev Youtube`s
Tartu linna päev Instagramis