XIII LASTE JA NOORTE PÄRIMUSPÄEVAD TAADERANDI TALISTED

9. november 2018
09. ja 20.–22.11 Tiigi Seltsimajas

XIII LASTE JA NOORTE PÄRIMUSPÄEVAD TAADERANDI TALISTED

Tänavuste Taaderandi talistetega tähistatakse meile hästi tuntud sügistalviseid pidustusi – mardipäeva ja kadripäeva. XIII Taaderandi talisted on nii osaliseks rahvusvahelises koostööprojektis „Sanditamistraditsioonid erinevates Euroopa kultuuriruumides kui elava ja ühendava pärimuse kandjad”.

Euroopas tähistatakse 2018. aastat Euroopa kultuuripärandi aastana põhjusel, et sada aastat tagasi lõppenud esimene maailmasõda andis sadadele Euroopa rahvastele võimaluse rahvusriikide tekkeks. Sadade rahvaste sadu traditsioone hakati enam väärtustama, sealhulgas ka rahvakalendri tähtpäevi ning nende üheks osaks olnud lõbusaid tähtpäevalisi sanditamistraditsioone.

9. novembril kogunetakse pärast marti jooksmist andide jagamiseks marditrallile Tiigi seltsimajja.
Koos mardipere ja Tartumaa noortega koos lustivad külalised kaugemaltki. Külalisteks on noored pärimushuvilised, kes saabuvad 10. novembril toimuvale rahvusvahelisele konverentsile „Ukselt uksele, ajast aega”/„Door-to-door, from time to time”. Konverentsil käsitletakse rahvapärimusele omast sanditamist, vaadeldakse erinevate rahvaste sanditamistraditsioonide erinevusi ja sarnasusi ning sanditamise olulisust tänapäeval.

20.–22. novembril on seltsimajas kadripeod, kus kadripäeva kombestikku tutvustavad ja pidulisi kaasavad Tartu lasteaedade ja huviringide lapsed. Ära-arvamisega tekitavad kohalviibijates palju elevust just kadrimaske kandvad kadrisandid, kadrihaned ja kadritittedega kadriemad. On palju laulu, tantsu ja pillimuusikat, mängitakse rahvamänge.