TARTU TANTSUKLUBI: SOOLO

29. märts 2017
Kell 20 Tiigi Seltsimajas

TARTU TANTSUKLUBI: SOOLO

Soolomuusikutena tantsitavad tantsuklubis kohalolijaid seekord Jaan Sarv (karmoška), Ruti Kirikmäe (karmoška), Kaisa Kuslapuu (klaver) ja Martin Arak (rahvakannel).

Tartu tantsuklubi: Soolo
29. märtsil 2017 kell 20.00
Tiigi seltsimajas (Tiigi 11, Tartu)

Tartu tantsuklubis kõlab soolomuusikute esituses õhtu jooksul peamiselt 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse külapidude tantsumuusika Eestist ja võõrsilt.
Soolomuusikutena tantsitavad tantsuklubis kohalolijaid Jaan Sarv (karmoška), Ruti Kirikmäe (karmoška), Kaisa Kuslapuu (klaver) ja Martin Arak (rahvakannel).
Muusikud on välja valinud oma lemmiklood ja tantsud, millest paljud on tantsijategi poolt väga armastatud, osad tantsud on jätkuvalt pelgalt tuttavlikud ja tantsuvalikus on ka selliseid tantse, mida pole aastaid tantsitud Tartu tantsuklubis. Huvilised saavad Tartu tantsuklubis tähelepanelikult kohapeal tantse õppida soolomuusikute juhendamisel.

Jaan Sarv on viimased kümmekond aastat olnud tantsuklubides aktiivne tantsija ja pillimees. Peamiselt Tallinnas, aga läbi on käidud ka paljud teised tantsuklubid, tantsumajad ja hulk muid erinevaid külapidusid ning tantsuõhtuid. Pillimehena on leivanumbriks saanud just tantsuks mängimine. Jaanile meeldib soolomuusikuna mängida, sest see haakub vanema pillimängutraditsiooniga, kus lõõtspillid polnud standardhäälestuses ja ei pruukinud üldse kokku kõlada. Samuti jätab üksi mängimine suurema vabaduse suhestuda tantsijatega ja kohandada oma mängu tantsijate järgi, otsida muusikast peenemaid rütminüansse või lihtsalt improviseerida, millele kõigele seab koosmäng olulisi piiranguid.

Ruti Kirikmäe alustas oma muusikaõpinguid 2002. aastal Värska Muusikakoolis klaveri erialal, kus ta õppis kokku 9 aastat. Paar aastat hiljem sai ta endale labaga kandle, mille mänguoskus tuli suuremas osas iseõppimise teel. Alates 2003. aastast on Ruti osalenud erinevates rahvamuusikalaagrites. Esimest korda sai Ruti karmoškamängu proovida 2007. aastal, mis jätkus 2008. aastal karmoškaõpingutega Värska Muusikakoolis Toomas Valgu juhendamisel. Ruti on pilli mänginud erinevates koosseisudes ja samuti soolomuusikuna. Ruti eelistab musitseerida üksinda, sest nii ta tunneb, et tantsijad on tähelepanelikumad pillimehe suhtes ja pillimees on rohkem vastutav tantsupõrandal toimuva üle.

Kaisa Kuslapuu on harjunud koosmusitseerimisega nii kontsertidel kui tantsuplatsil. Võru Muusikakoolis klaverit ja torupilli õppides moodustas Kaisa esimesed ansamblid ning naudib koosmusitseerimist siiani. Mänguruumi jagamine õpetab talle hästi hetkes püsimist. Üksi pole ta kuigi palju pidanud tantsuks mängima, sest alati on keegi, kellega torupilli-, vile- või karmoškamängurõõmu jagada. Seekord on Tartu tantsuklubis Kaisa mäng ehk isegi mängulisem, sest soolomuusikute teemaõhtul otsib Kaisa viisid üles oma kõige lähedasema pilli seest. Klaver on tema kõrval heas ja halvas olnud 15 aastat ning selle aja jooksul on Kaisa side klaveriga väga tugevaks muutunud. Kaisa lõpetas 2016. aastal H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli oreli erialal.

Martin Arak on üks lihtne Eesti mees, kelle armastatud hobiks on saanud tema isa Aivar Araku innustaval eeskujul rahvakandle mängimine. Kandlemäng on Arakute perekonnas tähtsal kohal ning ühendab mitut põlvkonda. Martin kanneldas juba väga varajases nooruses. Oma esimese avaliku esinemise rahvakandle mängijana tegi Martin esimese klassi avaaktusel, kui ta läks Hagudi kooli. Nüüdseks juba elukogenud pillimehena on ta siinmail tuntud ja hinnatud kandlemängija nii soolomuusikuna kui ka Mäeotsa kapelli ja Arakute pereansambli liikmena. Sõbrad ja tuttavad kutsuvad Martinit Kandle-Ossiks. Martin elab ja töötab alates 2008. aastast Lõuna-Eestis Koruste külas Mäeotsa talus.

Kõik rahvamuusikasõbrad on teretulnud Tartu tantsuklubisse nii õppima kui pelgalt lustima. Mõistlik on enda heaolu tagamiseks kaasa võtta häid tuttavaid, vahetusjalanõud ja miks mitte külakostigi ühisele teelauale.

Pilet 2 eurot; osalemine on tasuta pillimängijatele, lastele ja rahvarõivastes külastajatele.

Järgmised Tartu tantsuklubi toimumisajad ja teemad hooajal 2016/2017 kell 20.00–24.00 Tiigi seltsimajas (Tiigi 11, Tartu):
26. aprillil Tartu tantsuklubi: Hiiu kandled;
31. mail Tartu tantsuklubi: Eesti lõõtspillid.

Tartu tantsuklubi toimumist toetavad SA Tartu Kultuurkapital ja Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp.

Lisateave: +372 5560 2102,

***
Ruti Kirikmäe Leho Laaseri poolt valmistatud 2,5-realise karmoškaga
Foto: Anastassia Klement