KURSUS „SISSEJUHATUS PÄRIMUSMUUSIKASSE”

20. märts 2015
Tiigi Seltsimajas

KURSUS „SISSEJUHATUS PÄRIMUSMUUSIKASSE”

Tiigi Seltsimajas veebruaris 2015 alanud 160-tunnisest kursusest „Sissejuhatus pärimusmuusikasse” saab täna ühisõppe osa läbi.
Matkimismeetoditega omandati pillimängu-, laulu-, tantsu- ja mänguoskusi A. Pulsti õpistu õpetajate juhendamisel.
Kursuse viimane päev algab roopillide valmistamisega ja lõpeb musitseerimisega väikekanneldel. Ees on veel iseseisev praktika koolides, lasteaedades ja huviringides ning kirjalik töö.

Kursus „Sissejuhatus pärimusmuusikasse” toimus Tiigi Seltsimaja algatusel, sihtgrupiks Tartu koolide muusikaõpetajad.
Kursuse korraldamist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Tiigi Seltsimaja.
large_Sissejuhatus_parimusmuusikasse1_20-03-15.JPG Sissejuhatus_parimusmuusikasse2_20-03-15.JPG Sissejuhatus_parimusmuusikasse3_20-03-15.JPG