12. juuni 2021 – Rahvarõivaste tuulutamise piknik kesklinna pargis

Rahvarõivakandjatel oli suurepärane võimalus nn vabalaval tutvustada kas oma isiklikke või folkloorirühma, laulukoori või rahvatantsurühma esinemisrõivaid.
Soovi korral aitas sõna seada rahvarõivaste asjatundja.

Fotod: Rein Toom